Auteursarchief: Angelique Jongbloets

Het ontwormen en vaccineren van jonge paarden

Ontwormen van veulens en jonge paarden

Er zijn een aantal verschillen in de ontwormingsstrategie van volwassen paarden en veulens/jonge paarden. Bij volwassen paarden ontwormen we zoveel mogelijk op basis van mestonderzoek. Mestonderzoek is bij deze groep paarden in het voorjaar en de zomer een betrouwbare methode om je ontworming op af te stellen. Zo zorgen we ervoor dat we deze paarden niet onnodig ontwormen en resistentie tegen ontwormingsmiddelen minder snel optreedt.

Bij paarden tot 3 jaar is mestonderzoek minder betrouwbaar. Ook hebben deze paarden zelf nog weinig weerstand opgebouwd tegen de verschillende soorten wormen. Daarom is het verstandig deze paarden volgens een vast schema te ontwormen. Daarbij komt ook dat paarden tot 3 jaar nog gevoelig zijn voor spoelworminfecties. Dit zien we bij volwassen paarden zelden.

Spoelworminfecties kunnen zorgen voor een verminderde groei, slechte algemene conditie en zijn bij erge infectie zelfs levensbedreigend. Spoelwormen zijn echter resistent tegen de middelen die we gebruiken tegen rode bloemworm: ivermectine  en moxidectine. Pyrantel en fenbendazole zijn wel werkzaam tegen spoelworm. Spoelworminfecties kunnen vanaf ongeveer 3 maanden leeftijd optreden, vanaf deze leeftijd is het dus belangrijk om naast ivermectine/moxidectine ook pyrantel of fenbendazole te gebruiken in het ontwormingsschema.

LET OP! Veulens onder de 4 maanden mogen niet ontwormd worden met moxidectine en veulens onder de 6 maanden niet met moxidectine+praziquantel.

Voor het ontwormen van veulens kunt u het volgende schema aanhouden:

  • (op 1-2 weken leeftijd: ivermectine; deze ontworming is niet nodig als de merrie op de dag van het veulenen ontwormd is met ivermectine)
  • op 2 maanden leeftijd: ivermectine
  • op 3 maanden leeftijd: fenbendazole of pyrantel
  • op 5 maanden leeftijd: fenbendazole of pyrantel
  • op 6 maanden leeftijd: ivermectine 


Paarden 1 t/m 3 jaar kunnen via onderstaand schema ontwormd worden:

  • 4 keer per jaar ontwormen met ivermectine of moxidectine, waarvan in het najaar icm praziquantel
  • 1 jaar per jaar ontwormen met fenbendazole of pyrantel

Influenza vaccinatie

In de praktijk zien wij dat veel paarden hun eerste herhalingsvaccinatie pas een jaar na een tweevoudige basisvaccinatie krijgen. Paarden vertonen echter zo’n 4 – 6 maanden na de 2e vaccinatie een dip in hun afweer. De antistoffen na 2 basisvaccinaties zijn weliswaar hoog, maar kortdurend. Het paard is in die periode weer gevoelig voor infectie en kan, wanneer het in aanraking komt met levend influenzavirus, flink ziek worden en veel virus verspreiden naar andere paarden.

Wanneer een merrie goed gevaccineerd is krijgt het veulen antistoffen mee vanuit de biest van de moeder. Nadat het veulen gespeend wordt op 5/6 maanden leeftijd is het raadzaam om de basisvaccinatie te geven, omdat de antistoffen die de merrie heeft meegegeven dan gaan dalen. De tweede vaccinatie kan tussen de 21-92 dagen na de basisvaccinatie herhaald worden. 


3 x vaccineren = optimaal beschermen

Door de derde vaccinatie 5 – 6 maanden na de basisvaccinatie te geven, in de praktijk ongeveer voordat de paarden weer naar buiten gaan, wordt deze dip opgevangen.

Deze drievoudige basisvaccinatie zorgt voor de aanmaak van een grote hoeveelheid specifieke antistoffen, die ook langer aanwezig blijven. Het paard kan vervolgens de jaarlijkse herhalingsvaccinatie krijgen.

Nieuwe richtlijnen voor de Identificatie & Registratie (I&R)

Beste klant,

Er zit een nieuwe regeling aan te komen met betrekking tot de registratie van paarden. Deze nieuwe regeling gaat per 21 april in en we merken dat de regeling voor enkele vraagtekens zorgt. Wij hebben een aantal dingen op een rijtje gezet qua informatie met betrekking tot de identificatie & registratie  (I&R). 

Identificatie & Registratie wat houdt dit in?  

De identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen is een Europese verplichting die geldt voor paarden die zowel hobbymatig als professioneel worden gehouden.

Het registreren van paarden gebeurt via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een paard. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi). Zij mogen dit namens RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database.

Wil je nagaan of jouw paard in de Nederlandse database geregistreerd staat? In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kun je het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens bekend zijn. Zijn er nog geen gegevens bekend? Neem dan contact op met de uitgevende instantie van het paspoort.

Paarden registreren op locatie  

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

1. De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben

2. De paarden die gehouden worden op de locatie moeten worden gekoppeld aan het UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. Je vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heb je al een UBN? En wil je de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doe je ook op mijn.rvo.nl.

Paard aan huis of op een (24 uurs) weide ?  

Paardeneigenaren die stallen of een weide aan huis hebben zijn zelf de locatiehouder en moeten een UBN aanvragen via mijn.rvo.nl .

Staat het paard op een weide, meer dan 15 km van huis? Dan dient er contact opgenomen te worden met het RVO (tel. 088 042 47 47). Zij zullen in dit geval een ‘middle of nowhere’ registratie aanmaken.

Wie is verantwoordelijk voor de registratie?

De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard. Wanneer het paard enkele nachten ergens anders verblijft dient de eigenaar dit bij te houden in een persoonlijke boekhouding.

De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paarden gehouden worden. Wanneer een paard langer dan 30 dagen op een locatie verblijft dient de houder van de locatie dit te melden bij het RVO.

Wie is de houder van het paard?

De houder van het paard is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard.

Wie is de houder van een locatie?

De houder van een locatie is de eigenaar, de huurder of de bruiklener van een locatie. Verhuur je een locatie of geef je een locatie in bruikleen dan draag je daarmee de feitelijke macht over aan een ander. Gebruikt de huurder of bruiklener vervolgens de locatie om paarden te houden (van hemzelf of een ander) dan is hij de daarmee de houder van de locatie.

Verhuurt een verhuurder zijn locatie aan meerdere huurders, of geeft men zijn locatie aan meerdere gebruikers in bruikleen, dan gaat voorgaande niet op. Een locatie heeft één houder waardoor bij meerdere huurders of gebruikers de houder degene wordt die locatie verhuurd of in bruikleen geeft. Deze houder kan wel middels volmachten zijn huurders of gebruikers de koppeling van de paarden in de database laten doen.

 

Het West-Nijl Virus

Het West-Nijl virus is een virus dat oorspronkelijk afkomstig is uit Afrika. Het wordt overgedragen op paarden en mensen door de beet van een mug die een besmette (trek) vogel gebeten heeft. Zieke paarden kunnen elkaar niet besmetten.
Tegenwoordig bevindt dit virus zich ook in Europa en in december 2020 heeft het RIVM bevestigd dat een positief geteste vogel het virus in Nederland heeft opgelopen. 

De meeste paarden worden gelukkig niet ziek wanneer ze het virus oplopen. Wanneer wel ziekte optreedt kunnen de symptomen variëren van milde griepachtige verschijnselen tot zenuwsymptomen ten gevolge van hersenvliesontsteking. Bij een klein deel van de paarden kan de ziekte dus ernstig verlopen, waarbij euthanasie soms de enige optie is. Er bestaat geen medicijn tegen de ziekte, maar er is voor paarden wel een goed werkend vaccin beschikbaar. Het voorjaar is de beste periode om te vaccineren, zodat het paard beschermd is voor het muggenseizoen begint. Een basisvaccinatie bestaat uit 2 entingen met 4-6 weken tussentijd en moet daarna jaarlijks herhaald worden. Het voordeel van deze vaccinatie is dat het individuele paard goed beschermd is, ook al zijn de andere paarden op stal niet gevaccineerd. 

Naast vaccineren is muggenbestrijding ook belangrijk om deze ziekte te voorkomen.

Bij vragen over het West-Nijl virus, de vaccinatie en de kosten hiervan kunt u contact opnemen met 

Fijne Feestdagen!

Beste Klanten,
We hopen dat iedereen, ondanks de huidige omstandigheden, fijne dagen gaat hebben.
Vandaag is de praktijk tot 16:00 uur geopend, tijdens de kerstdagen zijn wij gesloten voor normale afspraken. Uiteraard blijven wij voor spoedgevallen bereikbaar.
Warme groet,
Team Paardenpraktijk West-Brabant