Je bekijkt nu Administratie omtrent medicatiegebruik.
Afgetekend paspoort

Administratie omtrent medicatiegebruik.

Administratie omtrent medicijngebruik

Misschien heeft u afgelopen tijd nadat uw paard medicatie heeft gekregen van ons een logboekformulier toegestuurd gekregen. We willen graag verduidelijken welke regels er zijn omtrent het medicijngebruik bij paarden.

In principe wordt elk paard als landbouwhuisdier beschouwd. Dit betekent dat een paard geslacht mag worden en voor menselijke consumptie gebruikt kan worden. Om het eten van paardenvlees veilig te houden zijn er regels wat betreft het gebruik van medicatie. Zo mag een paard wat geschikt is voor menselijke consumptie (voedselproducerend) alleen medicatie toegediend krijgen waarvoor een wachttijd bekend is. De wachttijd geeft aan hoe lang het dier niet geslacht mag worden na het krijgen van deze medicatie, zodat er geen restanten van de medicatie in het vlees terecht komen. Wij sturen u een logboekformulier toe als wij uw paard behandeld hebben met medicatie en uw paard in onze administratie als voedselproducerend bekend staat. Hierop staat vermeld welke medicatie toegediend is en welke wachttijd hierbij hoort. Als paardeneigenaar bent u verplicht en verantwoordelijk voor het bewaren van deze logboekformulieren.

Voor bepaalde medicatie geldt een langere wachttijd van 6 maanden en is het verplicht deze medicatie in het paspoort te schrijven.

Medicatie waarvoor geen wachttijd bestaat, is niet toegestaan om toe te dienen aan paarden geschikt voor menselijke consumptie. Een voorbeeld hiervan is fenylbutazone (bute), een pijnstiller. Hiervoor moet het paspoort dus afgetekend worden en mag het paard nooit meer in de voedselketen terecht komen. Als u dit niet wil, is het niet mogelijk deze medicatie te geven.

Als het paspoort wel afgetekend is, en het paard dus niet meer geschikt is voor menselijke consumptie, zijn er geen regels omtrent medicatie. Alle medicatie die noodzakelijk is mag toegediend worden en er hoeft geen logboekadministratie bijgehouden te worden. Ook is een aantekening in het paspoort bij medicatie met een wachttijd van 6 maanden niet nodig.

Paarden die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, kunnen nog wel geslacht worden, maar zullen voor diervoeding gebruikt worden. Er staat dan geen vergoeding tegenover.

Samengevat:
Paspoort niet afgetekend: paard is voedselproducerend. Na toediening medicatie geldt een wachttijd (tijd waarin het paard niet geslacht mag worden). Deze wachttijd krijgt u op een logboekformulier toegestuurd of in het paspoort wordt een aantekening gemaakt (in geval van wachttijd van 6 maanden).

Paspoort wel afgetekend: paard is niet voedselproducerend. Alle medicatie is toegestaan, een logboek of aantekening in paspoort is niet nodig.

Afgetekend paspoort