Je bekijkt nu Nieuwe richtlijnen voor de Identificatie & Registratie (I&R)

Nieuwe richtlijnen voor de Identificatie & Registratie (I&R)

Beste klant,

Er zit een nieuwe regeling aan te komen met betrekking tot de registratie van paarden. Deze nieuwe regeling gaat per 21 april in en we merken dat de regeling voor enkele vraagtekens zorgt. Wij hebben een aantal dingen op een rijtje gezet qua informatie met betrekking tot de identificatie & registratie  (I&R). 

Identificatie & Registratie wat houdt dit in?  

De identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen is een Europese verplichting die geldt voor paarden die zowel hobbymatig als professioneel worden gehouden.

Het registreren van paarden gebeurt via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een paard. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi). Zij mogen dit namens RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database.

Wil je nagaan of jouw paard in de Nederlandse database geregistreerd staat? In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kun je het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens bekend zijn. Zijn er nog geen gegevens bekend? Neem dan contact op met de uitgevende instantie van het paspoort.

Paarden registreren op locatie  

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

1. De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben

2. De paarden die gehouden worden op de locatie moeten worden gekoppeld aan het UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. Je vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heb je al een UBN? En wil je de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doe je ook op mijn.rvo.nl.

Paard aan huis of op een (24 uurs) weide ?  

Paardeneigenaren die stallen of een weide aan huis hebben zijn zelf de locatiehouder en moeten een UBN aanvragen via mijn.rvo.nl .

Staat het paard op een weide, meer dan 15 km van huis? Dan dient er contact opgenomen te worden met het RVO (tel. 088 042 47 47). Zij zullen in dit geval een ‘middle of nowhere’ registratie aanmaken.

Wie is verantwoordelijk voor de registratie?

De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard. Wanneer het paard enkele nachten ergens anders verblijft dient de eigenaar dit bij te houden in een persoonlijke boekhouding.

De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paarden gehouden worden. Wanneer een paard langer dan 30 dagen op een locatie verblijft dient de houder van de locatie dit te melden bij het RVO.

Wie is de houder van het paard?

De houder van het paard is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard.

Wie is de houder van een locatie?

De houder van een locatie is de eigenaar, de huurder of de bruiklener van een locatie. Verhuur je een locatie of geef je een locatie in bruikleen dan draag je daarmee de feitelijke macht over aan een ander. Gebruikt de huurder of bruiklener vervolgens de locatie om paarden te houden (van hemzelf of een ander) dan is hij de daarmee de houder van de locatie.

Verhuurt een verhuurder zijn locatie aan meerdere huurders, of geeft men zijn locatie aan meerdere gebruikers in bruikleen, dan gaat voorgaande niet op. Een locatie heeft één houder waardoor bij meerdere huurders of gebruikers de houder degene wordt die locatie verhuurd of in bruikleen geeft. Deze houder kan wel middels volmachten zijn huurders of gebruikers de koppeling van de paarden in de database laten doen.